Selamat Datang ke Sistem e-Lesen LKTN v2.0


Permohonan Anda 0
Permohonan Belum Dihantar 0
Permohonan Diluluskan 0
Lesen Dikeluarkan 0

Perhatian

1. Sila teliti panduan dan syarat permohonan lesen sebelum membuat permohonan.
2. Sila hubungi Talian Utama Pelesenan (019-3000400) atau Meja Bantuan e-Lesen (09-766 8080/8087) jika anda adalah pemohon yang terlibat dengan aktiviti lesen 1-4 LKTN.
3. Permohonan bagi Lesen 5 iaitu Lesen Mengedar Tembakau atau Keluaran Tembakau tidak dikenakan bayaran fi (tahun 2023). Lesen dikeluarkan setelah permohonan diluluskan.


Keterangan dan Kategori Lesen Tembakau LKTN :
Permohonan Lesen 1-4 LKTN Khusus kepada syarikat yang menjalankan aktiviti:
1. Mengawet Tembakau
2. Membeli Tembakau Diawet
3. Mengilang Tembakau atau Keluaran Tembakau
4. Mengadun Tembakau
Permohonan Lesen 5 LKTN: Lesen Mengedar Tembakau atau Keluaran Tembakau Kumpulan Sasaran:
1. Peruncit/Peniaga Menjual Hasil Keluaran Tembakau (Rokok dan Tembakau)
2. Pengedar Tembakau atau Keluaran Tembakau
3. Francais/Hypermarket Menjual Hasil Keluaran Tembakau (Rokok dan Tembakau)
4. Pengusaha Stesen Minyak Menjual Hasil Keluaran Tembakau (Rokok dan Tembakau)
MOHON SEKARANG