Selamat Datang ke Sistem e-Lesen LKTN v2.0

MAKLUMAN
1. Permohonan bagi Lesen LMT5 iaitu Lesen Mengedar Tembakau atau Keluaran Tembakau dikenakan bayaran fi berkuat kuasa tahun 2024. Lesen dikeluarkan setelah bayaran fi dijelaskan. Bayaran boleh dibuat secara dalam talian melalui FPX.   | 2. Sila hubungi Talian Utama Pelesenan (019-3000400) atau Meja Bantuan e-Lesen (09-766 8080/8087) jika anda adalah pemohon yang terlibat dengan aktiviti lesen 1-4 LKTN.

Permohonan Belum Dihantar 0
Senarai Status Permohonan *Klik butang dibawah
Permohonan Diluluskan 0
Lesen Dikeluarkan 0

Perhatian

1. Sila teliti Panduan dan Syarat Permohonan lesen sebelum membuat permohonan.


Keterangan dan Kategori Lesen Tembakau :
Permohonan Baru Lesen Tembakau atau Keluaran Tembakau LKTN PETUNJUK KOD LESEN :
LMT1 = Lesen Mengawet Tembakau
LMT2 = Lesen Membeli Tembakau Diawet
LMT3 = Lesen Mengilang Tembakau atau Keluaran Tembakau
LMT4 = Lesen Mengadun Tembakau
LMT5 = Lesen Mengedar Tembakau atau Keluaran Tembakau
 
MOHON SEKARANG
0    Permohonan Pembaharuan (Renew Lesen) 1. Renew lesen bagi pemohon dan premis sedia ada.
2. Pembaharuan lesen boleh dibuat dalam tempoh 2 bulan sebelum lesen sedia ada tamat tempoh.
 
 
 
 
 
RENEW SEKARANG