PERMOHONAN YANG TELAH DILULUSKAN DAN DIKELUARKAN LESEN


*Peringatan: Lesen hendaklah dicetak dan dipaparkan di premis anda.*

PETUNJUK KOD LESEN :
LMT1 = Lesen Mengawet Tembakau
LMT2-1 = Lesen Membeli Tembakau Diawet - Awetan Pemanas | LMT2-2 = Lesen Membeli Tembakau Diawet - Selain Awetan Pemanas
LMT3 = Lesen Mengilang Tembakau atau Keluaran Tembakau
LMT4 = Lesen Mengadun Tembakau
LMT5 = Lesen Mengedar Tembakau atau Keluaran Tembakau
# No.Mohon Lesen Dipohon No.Cawangan/ No.Stor Alamat Premis Bandar Negeri Status Muat Turun