BAHAGIAN C : MAKLUMAT PEMILIKAN SYARIKAT


Sila kemaskini maklumat di bahagian ini.
# Tarikh Nama Pemilik Taraf Kewarganegaraan No.Kad Pengenalan/Pasport Tindakan