Borang Pendaftaran Penanam/ TKIKT


  1. 1) Borang pendaftaran boleh dimuat turun sebagaimana di pautan berikut :
BIL
PERKARA
 
1. Borang Pendaftaran Penanam Tembakau (LKTN/BDP) Muat Turun
TABUNG KEBAJIKAN INDUSTRI KENAF DAN TEMBAKAU(TKIKT)
2. Peraturan-Peraturan TKIKT Muat Turun
3. Borang Penyertaan TKIKT Muat Turun
4. Borang Caruman Muat Turun
5. Borang Laporan dan Tuntutan TKIKT Muat Turun
6. Borang Permohonan Bantuan Pendahuluan Pengajian Tinggi Muat Turun

  1. 2) Borang pendaftaran yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar berserta dokumen sokongan ke alamat seperti berikut:
           Ibu Pejabat lembaga Kenaf dan Tembakau Negara, 
           Kubang Kerian,           
           16150 Kota Bharu, Kelantan.
           (u.p: Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan)
  1. 3) Sebarang pertanyaan boleh hubungi Unit Pelesenan di talian 09-766 8080.